در حال بارگذاری ...

چارت دروس و سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

دانلود جدول توزیع دروس رشته های کارشناسی پیوسته:

رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

آموزش فیزیک

آموزش تربیت بدنی

آموزش زیست شناسی

آموزش کودکان استثنایی

 


نظرات کاربران